Toyo Ito为Yamagiwa设计的Mayuhana灯

mayuhana by toyo ito
Toyo Ito为Yamagiwa设计的Mayuhana灯,光透过三层细丝网(制作如同蚕作茧一样在模子上编织而成),柔和的效果如同日本传统的手提灯笼,如同Junichiro Tanizaki的“In Praise of Shadows”一书中所描绘的光的意境。更多图片见这